Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim predávajúcim (ďalej len eshop.castorslovakia.sk), sú pre obe strany záväzné. Vyhotovením objednávky dáva kupujúci najavo svoj bezvýhradný súhlas so znením obchodných podmienok. Predávajúcim je obchodná spoločnosť CASTOR Slovakia s.r.o. , IČO:46 659 463, so sídlom v Podolí, Slnečná 724, PSČ 916 22, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.26328/R.

 

1. Eshop.castorslovakia.sk  uvádza ceny finálne, t.j. už vrátane DPH

2. Kupujúci objednáva tovar pomocou virtuálneho nákupného košíka. Pred zaslaním záväznej objednávky je kupujúci povinný skontrolovať obsah košíka (zvolené produkty, množstvo). Na následné reklamácie ohľadom chybne zadaného artiklu, prípadne množstva, nebude zo strany eshop.castorslovakia.sk braný ohľad.

3. Pred zadaním príkazu "potvrdiť objednávku" je kupujúci povinný riadne vyplniť a skontrolovať všetky údaje, ktoré eshop.castorslovakia.sk požaduje. Objednávka kupujúceho je vždy zo strany eshop.castorslovakia.sk potvrdená mailom, ale môže byť tiež zo strany eshop.castorslovakia.sk autorizovaná a potvrdená telefonicky. Z tohto dôvodu je vyžadovaný aj telefonicky kontakt.

4. Objednávku môže kupujúci zaplatiť formou dobierky pri prevzatí tovaru alebo na faktúru so 14 dňovou splatnosťou.

5. Eshop.castorslovakia.sk je povinný zaslať tovar čo najskôr po prijatí objednávky – štandardná je expedícia (vyskladnenie) do 3 pracovných dní po prijatí objednávky. V prípade, že tovar nie je na sklade (stáva sa celkom výnimočne, iba v prípadoch, keď aktuálne iný kupujúci v daný deň tovar vykúpil -inak sú v ponuke len výrobky, ktoré sú na sklade ), je kupujúci o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný, rovnako tak i o dodacej lehote. V prípade, že kupujúcemu náhradná dodacia lehota nevyhovuje, má možnosť objednávku stornovať, popr. zmeniť podľa existujúcich skladových zásob.

6. Eshop.castorslovakia.sk tovar zasiela Slovenskou poštou.

7. V prípade, že kupujúci zásielku nedostane, je povinný bezodkladne informovať eshop.castorslovakia.sk, ktorý obratom zásielku u Slovenskej pošty dohľadá  a informuje kupujúceho o mieste, prípadne čase, kde si môže zásielku prevziať.

8. Eshop.castorslovakia.sk si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku od kupujúceho, ktorý si  v minulosti bezdôvodne záväzne objednaný tovar neprevzal.

9. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia. V tomto prípade sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar v originálnom balení, nepoužitý  a nepoškodený. Kupujúci vracia tovar na svoje náklady. Pri splnení týchto podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu celú čiastku prevodom na jeho účet a to 14 dní odo dňa prijatia zásielky. eshop.castorslovakia.sk  upozorňuje, že zásielky vrátené formou dobierky neprevezme.

10. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 2 rokov.

11. Kupujúci má právo reklamovať tovar, ktorý  nebol poškodený nesprávnym zaobchádzaním, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, prípadne chybnou manipuláciou s výrobkom.

12.Miestom pre uplatnenie reklamácie je CASTOR Slovakia s.r.o., Slnečná 724, 916 22 Podolie.

13. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. V prípade svojvoľného neprevzatia zásielky je eshop.castorslovakia.sk oprávnený požadovať u kupujúceho úhradu nákladov  spojených s odovzdaním tovaru a s jeho prevzatím (náklady na balenie a poštovné), v dohodnutej paušálnej výške 8,- euro.

14. Eshop.castorslovakia.sk si vyhradzuje právo obchodné podmienky priebežné dopĺňať meniť podľa všeobecne právnych predpisov.

15. V priebehu registrácie poskytuje kupujúci osobné údaje, ktoré sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013  v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, využívaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho,  až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavuje Slovenská pošta, ktorej sú osobné údaje zákazníkov poskytované iba v rozsahu nutnom pre doručenie tovaru.